dijous, 18 de juliol de 2013

Molt important!!! A tenir en compte aquest estiu!

De part de l’Associació Animalista RESCAT.
Important a tenir en compte aquest estiu!