diumenge, 9 de gener de 2011

Subvencions per al 2011.

xxx
IMPORTANT PER A TOTES LES ASSOCIACIONS:
xxx
Us recomanem que estigueu molt atents i consulteu directament les publicacions al Butlletí Oficial de la Província (BOP) o la web municipal www.bcn.cat (Ajuntament >Informació administrativa > Subvencions). No obstant, nosaltres també ho anirem posant aquí al Blog.
xxx
Sort!
xxx
xxx
Benvolguts, benvolgudes,

De cara al proper any 2011, l’Ajuntament de Barcelona ha introduït una sèrie de millores en el procés de subvencions que afecten la convocatòria general per a la realització d’activitats i serveis de districte i ciutat.

Aquestes millores pretenen simplificar l’entrega de documentació en el moment de la sol·licitud i escurçar els terminis d’atorgament de les subvencions.
xxx
Aquestes millores comporten algunes modificacions en el calendari i en el procés que es venia desenvolupant fins ara, i per tant us informem dels aspectes que heu de tenir en compte com a potencials beneficiaris.
xxx
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
xxx
Quan?
xxx
• La data d’inici de la presentació de sol·licituds es preveu a mitjans de gener de 2011 (publicació convocatòria pública al BOP).
xxx
• Disposareu de 15 dies hàbils (de dilluns a dissabte) per a presentar els vostres projectes.
xxx
Com?
xxx
• Només haureu de presentar en el moment de la sol·licitud:
xxx
El formulari (que haureu d’emplenar i signar ambdues pàgines).
xxx
La descripció del projecte.
xxx
On?
xxx
• Es podrà presentar:
xxx
o Presencialment als punts de registre indicats a les bases o
xxx
o Per internet, a través del Portal de Tràmits a http://www.bcn.cat/ si disposeu de signatura electrònica.
xxx
Altres

• La convocatòria podrà establir imports màxims a sol·licitar per modalitat i/o àmbit territorial en alguns casos.
xxx
• Us recomanem que introduiu el vostre telèfon mòbil al formulari de sol·licitud per facilitar-nos el vostre contacte via sms.


MODIFICACIÓ DEL PROCÉS D'ATORGAMENT

Hi haurà dues fases:
xxx
1- Atorgament provisional
xxx
a. S’informarà l’atorgament o denegació de la subvenció a través d’una única publicació al BOP.
xxx
b. En la mateixa publicació s’informarà de la documentació administrativa que cal aportar i/o esmenar en els 10 dies hàbils establerts.
xxx
c. Tanmateix, és en aquest període, si s’escau, quan podreu formular al·legacions a aquest atorgament.
xxx
d. Heu de consultar la publicació directament al Butlletí Oficial de la Província (BOP) o a través de la web municipal www.bcn.cat (Ajuntament > Informació administrativa > Subvencions). Us facilitarem la informació de la publicació via correus electrònics i avisos de sms als mòbils (si l’heu facilitat al formulari de sol·licitud).

ALERTA! És imprescindible per tenir dret a la subvenció que presenteu la documentació administrativa requerida en aquest anunci d’atorgament provisional.

2- Atorgament definitiu
xxx
a. Un cop acomplerts els requisits, es publicarà pel mateix procediment que l’atorgament provisional la llista de subvencions atorgades definitivament.
xxx
b. Per consultar-la disposareu dels mateixos canals assenyalats a la fase anterior.
xxx
Aquests són els principals els canvis que trobareu a la convocatòria 2011 i recordeu que la principal novetat que us afecta és el nou procés de notificació en forma de publicació al BOP. Per tant, ha de ser del vostre màxim interès estar informats d’aquestes publicacions. Des de l’Ajuntament posarem tots els mitjans possibles per facilitar-vos aquesta tasca.
xxx
Aprofitem per comunicar-vos que realitzarem dues sessions informatives sobre subvencions els dies 12 i 18 de gener a les 18.30h a Torre Jussana (Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30).
Igualment es faran altres reunions convocades per altres departaments municipals i Districtes.
xxx
Us agrairem que si és del vostre interés confirmeu la vostra assistència a alguna de les dues reunions que celebrarem a Torre Jussana a través d’aquest enllaç: http://tjussana.entitatsbcn.net/f_subvencions_2011.php.
Per a qualsevol dubte o pregunta, estem a la vostra disposició:

• A la Direcció de Participació i Associacionisme, al telèfon 93 256 45 65, preguntant per Pep Solà.

• A Torre Jussana, al telèfon 93 256 41 18, o bé a l’adreça de c/e tjussana@bcn.cat.

Atentament,
Direcció de Participació i Associacionisme.