dilluns, 13 de desembre de 2010


Aquest folletó va ser preparat per la "Comissió de Treball Gats" (Plataforma Gatera y Progat) i editat per l'Ajuntament de Barcelona.

Dóna a conèixer a la ciutadania el programa de Control de Colònies de Gats a la ciutat de Barcelona.

També pot ser d'utilitat per al teu municipi, tan si s'està valorant l'establiment de programes similars, com si es pretén gestionar el tema dels gats del carrer fent servir una altra "metodologia" per "retirar als gats del carrer".