divendres, 22 de juliol de 2016

Calaf: L’Ajuntament controlarà les colònies de gats a través de l'Associació Felina Alina.

L'Associació i el consistori han signat un conveni que també estableix diferents actuacions per millorar la salubritat dels animals, la promoció d'una política proteccionista per als gats de carrer i la tinença responsable per als de casa.


En el marc del Reglament de subvencions i convenis, l'Ajuntament de Calaf  ha signat un conveni de col·laboració amb l'Associació Felina Alina (AFA). El conveni determina la col·laboració de l'Ajuntament en el control de les colònies de gats i una aportació econòmica com a contraprestació de l'activitat que farà l'entitat, així com per als materials a adquirir, despeses clíniques, transport dels gats i altres despeses. En aquest sentit, l'Ajuntament de Calaf s'acull al decret legislatiu que aprova la Llei de protecció dels animals i, així, a través de l'AFA, pren la responsabilitat de recollir i controlar els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits, així com també controlar els animals salvatges urbans.


Actuacions de l'Associació Felina Alina.

L'Associació s'encarregarà del gestió i control de les colònies de gats de Calaf, segons el mètode de captura, esterilització i retorn (CER). Els gats que es capturin, seran retornats sempre a la seva colònia d'origen, llevat que s'hagin de retenir per alguna malaltia que requereixi control veterinari. Les captures dels animals es faran de manera que es produeixi el menor estrès a l'animal, ja sigui a través de gàbies trampa i/o transportins.

Amb tots ells, se'ls practicarà una visita d'avaluació d'estat de salut, s'esterilitzaran i desparasitaran interna i externament. Durant els dies posteriors, es farà un seguiment per observar l'evolució del postoperatori, i en cas que es detecti alguna malaltia, s'ingressaran o es quedaran sota la custòdia de l'AFA, en règim d'acolliment, fins que es recuperin i es retronin a la colònia o siguin adoptats.

A més a més, s'instal·laran els punts d'alimentació de forma consensuada, on només hi accedirà personal autoritzat. Se servirà pinso sec que contribueixi a millorar les condicions físiques i que serveixi per evitar situacions d'insalubritat dels animals.

Per tal de controlar les colònies, l'Associació portarà un registre de tots els gats, on s'indicarà quins tractaments han rebut. També es vetllarà per protegir els hàbitats dels gats en la mesura que es pugui i es promourà una política municipal proteccionista per als gats de carrer, i de tinença responsable per als de casa. Alhora, promourà l'adopció de gats abandonats. Font de la informació
AQUÍ.